maanantai 21. helmikuuta 2011

Kiristämisestä

Kiristämiseen ei saa käyttää hohtimia,
jotka vahingoittavat lankaa,
niin että se kovin helposti niiden jäljiltä katkeaa,
vaan on käytettävä joko tukevaa puupalikkaa,
johon sahataan rako lankaa varten
ja jolla jonkun tuetun paalun takaa
lanka kiristetään, tai vielä mieluummin,
koska puupalikalla on sittenkin vaikea
pitemmältä vetää lankaa tarpeellisen kireälle,
erityistä langan kiristyskojetta,
sähköjohtomiesten sammakkoa.
Löyhtyneet langat on aina uudelleen kiristettävä,
sillä muuten saattavat eläimet ruveta halveksimaan(O. Jääskeläinen: Lyhyt laidunviljelyopas. Suomen Laidunyhdistyksen julkaisuja N:o 2, 1929, s. 77-78)

torstai 17. helmikuuta 2011

Sydän

"Mitä hienommaksi murskattu,
sen vaarallisempi se on,
sillä silloin sen pinta on suurin
ja voi imeä enemmän happea.
Kasattuna korkeisiin kasoihin
syntyy puristusta ja siitä lämpöä.
Jos nyt vielä sattuu niin edullisesti,
että karkeampia hiilipalasia
on hienon murskan seassa,
syntyy sopivia kanavia,
joista murskan syttymiseen tarvittava ilma
pääsee joukkoon
ja niin on palo selvä."(Palovartija. Suomen Palosuojeluyhdistyksen julkaisema, syyskuu 1930, N:o 4, s. 121)

Eräät eläimet

"Useasti eivät eräissä eläimissä
tavattavat vihreät möhkäleet
ole leviä, vaan siimalikoeläimiä,
jotka tosin ovat leville läheistä sukua.
Eräät keltaisen väriset siimalikoeläimet
elävät samalla tavalla.

Niillä eläimillä, jotka lisääntyvät jakautumalla,
ei saata olla mitään jälkeläisten hoitoa,
koskapa vanha eläin jakautumisen tapahduttua
lakkaa olemasta."(Schulman - Krogerus - Nordström: Eläinoppi. Otava, 1920, kolmas osa, s. 514)

keskiviikko 16. helmikuuta 2011

Käsien pystyyn nostamisesta

"Nyt on kireä raha-aika kaikkialla.

Itsemurhat suurkaupungeissa ovat sangen lukuisia.

Saksalaiset palokuntalaiset käyttävät henkiinherättämisyrityksissään
uutta n.k. Inhabad henkiinherättäjäkojetta.

Toht. Fries'in Winderbeleber Inhabad'iin
sisältyy menetelmä koneellistuneena.

Käsienkohottamislaitteella, johon on yhdistetty vatsavyö,
säännöstellään rintakehän laajeneminen ja supistuminen

vaivattomasti."(Palovartija. Suomen Palosuojeluyhdistyksen julkaisema, syyskuu 1930, N:o 4, s. 130-131)

Omat edellytykset

"Tuli on aina muuttumaton tekijä.
Jos tulella on sellaiset ja sellaiset edellytykset,
niin se on täsmälleen sellainen ja sellainen.

Jokainen tulipalo on tietysti jonkinverran erilainen
kuin toinen, mutta sittenkin on se
auttamattomasti riippuvainen omista edellytyksistään,

toiselta puolen palavan ainemäärän laadusta,
paljoudesta ja asettelusta sekä toiselta puolen
ilmavirtauksesta tuleen ja tulesta pois."(Palovartija. Suomen Palosuojeluyhdistyksen julkaisema, lokakuu 1930, N:o 5, s. 162)

Iltapäivällä ilmestyvää väkeä

Mainittakoon haudankaivajat, viemärityöntekijät,
tekosilkkitehtaissa työskentelevät,

liimanvalmistajat, rikkihapon ja rikkihiilen valmistajat,
esim. omissa tutkimuksissani olen niitä havainnut.

Myrkytyskuva voi siis olla hyvinkin monivivahteinen,
ne ilmestyvät aluksi iltapäivisin,

mutta muuttuvat sitten myöhemmin pysyviksi.(Leo Noro: Ammattitaudit ja niiden ehkäisy. Otava, 1945, s. 82-83)

perjantai 4. helmikuuta 2011

Puolueet

Kumpikin puolue saa silmukan.
Narusilmukka pujotetaan nopeasti pään yli
pitkin ruumista lattiaan saakka.
Kilpailija astuu pois silmukasta,
mutta astuu heti uudestaan sen keskelle
ja pujottaa silmukan ylöspäin yli pään.
Kun hän on vapautunut silmukasta,
ojentaa hän sen seuraavalle henkilölle rivissä.
Tämä toistaa pujottautumisen tempun:
ylhäältä alas - alhaalta ylös.(Taitava emäntä. Otava 1951, s. 178)

Mustehuurut

"Kelvollisen musteen tärkeys
johtuu siitä, että huono
muste on usein haihtuvaa ja saattaa
pitempään aikaan tähtäävissä asiakirjoissa tuottaa
ikäviä selkkauksia."(Joh. Laitinen ja J.B. Airaksinen: Asioimiskirjoituksen opas, WSOY 1907, s. 8)

keskiviikko 2. helmikuuta 2011

Onnettomat lentävät ajatukset

"Ne ovat hyvin kotirakkaita,
ja tämän rakkauden vuoksi on monasti tapahtunut,
että ne tulipalon sattuessa
ovat uhranneet henkensä.
Antamatta kenenkään pidättää itseään
lentävät ne tavallisesti silloin
yhä taajemmissa piireissä tulen ympäri,
kunnes vihdoin kärventyvät liekeissä
ja vaipuvat tulimereen."(Lasten eläinsuojeluoppi. Kansanvalistusseuran Nuorison kirjoja 24, 1916, s. 25)

Kielen juurella

"Vaikeinta on antaa lääkettä sialle.
Tämän eläimen suu avataan pyöreällä puukapulalla,
joka pidetään poskihampaiden välissä.
Lääke sekoitetaan mieluimmin siirappiin ja sivellään
sileällä, litteällä tikulla kielenjuureen."(Lasten eläinsuojeluoppi. Kansanvalistusseuran Nuorison kirjoja 24, 1916, s. 44)